za132

Når man tænker tilbage på forgangne tider, kan man være tilbøjelig til at tro, at de alle var bagvendte intolerante folk. Rigtigt nok kan man finde mange tilfælde af intolerance i fortiden. Dog kan de til visse tider overraske én og vise sig som det mere tolerante folk på forskellige måder. Selv folk fra tidligst nedskrevet historie…

De måske overraskende progressive grækere

Ser man tilbage på de gamle grækere for at finde ud af, hvordan synet på homoseksualitet har ændret sig i tidens løb, kan man ende op med blive overrasket. De gamle grækere var på visse måder mere progressive end selv de mere progressive kulturer i dag. Dette afspejles endda i deres manglende begreber for heteroseksualitet og homoseksualitet. Det var ikke fordi seksualiteterne ikke fandtes, men fordi deres syn på seksualitet var betydeligt friere end for eksempel moderne Danmark. Der blev ikke set ned på at være seksuelt tiltrukket af folk af samme køn som en selv. Faktisk blev det forventet, at man var tiltrukket af begge køn. En eksklusiv dedikation til det ene køn, blev anset for at være besynderlig.

mænd

Grækerne og deres forhold mellem mænd

I stedet for at tænke i termer af køn tænkte man snarere i termer af en aktiv og passiv rolle i sex. Den aktive rolle blev generelt betragtet som mere ønskværdig, mens den passive rolle blev reserveret til de lavere dele af det samfundsmæssige hierarki. I disse tider betød det kvinder, slaver og unge mænd. Unge mænd var her, fordi kun voksne mænd regnedes for at være borgere. Indtil da kunne de være den underdanige yngre del af et parforhold mellem en mand i 20’erne eller 30’erne og en dreng, der endnu ikke er begyndt at gro skæg. Dette var den såkaldte ”pederastinorm”. Det var dog ikke en eksklusiv kontrakt for den ældre mand, da det blev forventet, at denne var gift med en kvinde. At indgå i forholdet med den unge mand var særligt at eftertragte, da det at indgå i et seksuelt forhold til en anden mand blev betragtet som at være særligt maskulint.

århundreders

Grobunden for århundreders undertrykkelse

Dog i samme tidsperiode opstod også grobunden for århundreder, hvis ikke årtusinders undertrykkelse af homoseksuelle. I en af filosoffen Platons senere dialoger gav han udtryk for, at sex mellem folk af modsat køn ved sin natur skabte nydelse, mens sex mellem personer af det samme køn var unaturligt og trak personerne væk fra et mere åndeligt liv fyldt med filosofi. Ikke fordi samlejet var elendigt, men fordi sex mellem folk af samme køn var så stærkt, at det ville distrahere dem fra filosofien! Dette er særligt interessant, da han i tidligere værker havde givet udtryk for, at seksuel tiltrækning kunne være startskuddet til et filosofisk liv.